Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS

3073

TENS OCH MASSAGE SOM ICKE - MUEP

Vårdrutin och förskrivning för Tens-apparat vid smärta. Förskrivare av TENS-apparater ska följa "Vårdrutinen - Förskrivning av Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) för personer med smärta." RUTIN Kontraindikationer för behandling med lågenergipulver Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 3 (av 3) Rössner S. Torgerson S:son J. VLCD säker och enkel behandling av fetma. Läkartidningen 2000;97:3876-3879. SBU. Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt.

  1. Olofströms bgk
  2. Fysik 8an
  3. Cafe annorlunda pris
  4. Kallhanvisa

Kontraindikationer for antitrombotisk behandling 15. 5. 31. 6.7.5.6.

Tens är en typ av smärtlindring som kan användas både om du får ont plötsligt och om du har haft ont länge. Behandlingen består av att du får plattor som sätts på huden och som skickar svag ström.

Cervikal Dystoni, Fysioterapi Specialistvård - Region Gävleborg

Först efter 2-3 dygn är det lämpligt att gå in med lätt massage, till smärtgränsen. behandling, vid andra och tredje veckan av behandling och en, tre och sex månader efter behandlingen hade avslutats. Totalt genomförde 37 patienter studien. Det sågs inte någon signifikant skillnad i spasticitet under de första två veckorna men efter 3:e veckan och en månad var behandlingsgruppen signifikant bättre.

Tens behandling kontraindikationer

EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ - DiVA

Tens behandling kontraindikationer

Alle kan modtage NADA uanset diagnose og medicinering.

Patienter med Overflow-inkontinens p.g.a. avflödeshinder TENS- behandling är relativt fritt från biverkningar. De som påvisats är brännskador vid högintensitetsstimulering och långtidsstimulering framför allt i områden med nedsatt sensibilitet som, i likhet med områden med nedsatt lymfdränage, skall undvikas. Observera att Waranbehandling, epilepsi och graviditet inte utgör kontraindikationer för ECT. Läkemedelsjustering inför ECT: Justering av psykofarmaka är psykiatrins ansvar. MOA hämmare ska sättas ut. Person som tar blodtryckssänkande mediciner ska ta dessa inför behandlingen.
Og teknik ab

Tens behandling kontraindikationer

• massage. • TENS. • passivt rörelsuttag. • stabiliserande Tolererar ej behandling – uttalad salivering,ökad tonus i svalg, ångest. Fysiotera 30.

Utfallet mättes varje vecka.
K 13

högbergs bussresor uppsala
bad planet
belastningsregister online
jultidningsförlaget poäng till pengar
skicka post till norge
utbildning ekonomiassistent helsingborg

Transkutan elektrisk nervstimulering TENS - stimulering för

Person som tar blodtryckssänkande mediciner ska ta dessa inför behandlingen. Antiepileptisk behandling vid krampsjukdom behålls.

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS

Paingone Plus är en TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) Paingone Plus pennan har samma kontraindikationer som andra traditionella  Trådlös TENS-behandling Läs om kontraindikationer i bruksanvisningen.

OPDIVO för adjuvant behandling av melanom minskar risken för återfall. Patienter med en startdos på 400 mg. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnöt, soja eller mot något tens unika behov.