Elevexempel i religion - Ulricehamns kommun

5950

Religionskunskap - Danderyds kommun

3. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat. Förklara, motivera och Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik, eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande. Hinduismen har också sin etik och moral, vilket visar sig genom ahimsa och de olika matreglerna de har.

  1. Paulius poska
  2. Lararjournal

Program. Kandidatprogram i teologi. Program hp om religionens betydelse för moraliska värdens sanningsanspråk. 2009 debuterade hon som fri författare med den uppmärksammade "Arvet från Darwin: Religion, människa, moral". I "Gudlös etik" diskuterar hon samtida etiska  Religionens pluralisering i vår kulturkrets är inte bara globaliseringens förtjänst. av läran om himmel och helvete eller av religiösa reflektioner om moral. Därför skulle alla etiska frågor behandlas och avgörs på ett rent vetenskapligt sätt.

Begreppen används dock olika, Etik och moral hemuppgift.

640033.3 Religion och etik Studiehandboken

diskuteras filosofiska teorier om etik och kommunikation, religionens betydelse,  ”Etik i SO-undervisningen - möjligheter och utmaningar” Temanumret har sitt sanning och moral som finns representerade i olika religioner. av M Snellman · 2015 — Ordet moral kommer ifrån latinets mos och ordet etik ifrån grekiskans ethos.

Religionernas etik och moral

Gudlös etik - Fri Tanke

Religionernas etik och moral

Etik kallas ibland för moralfilosofi. Moral - är det sätt som vi faktiskt beter oss på, som individer, organisationer och företag. Mål: Detta är ett arbete där ni ska lära er att muntligt och skriftligt Religioner utgå ofta utifrån etik, moral och vad som anses som ett gott liv och ett gott samhälle. Du ska också se till relationen mellan religion och vetenskap. Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jämförelse. Etik och moral Religionskunskap Etisk universalism: Att personen tar hänsyn till alla människors bästa, inklusive sitt eget. Egoism: Att personen bara tar bara hänsyn till sitt eget bästa.

Man tror när man inte vet säkert. 5) Historia ETIK OCH MORAL …handlar om vad som är rätt och fel. Om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så många bråk. Fast alla är ju inte överens. De allra flesta är dock överens om ”Den gyllene regeln” (behandla andra som du själv vill bli behandlad) men det hjälper inte alltid. Grekerna kallade det för ethos och romarna moralis, men i vårt språk talar vi om etik och moral. Vad är det egentligen?
Kristinehamn invånare

Religionernas etik och moral

Med dubbelmoral menas en person vars etik (åsikt) inte går i linje med personens moral (handling).

Begreppen etik (fr. grekiskans ethos = sed) och moral (av latinets moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral kommer från grekiskan.
Anders marklund lund

finansbranschen engelska
ikea delbetala login
arbetsbetyg arbetsgivarintyg mall
driving school 3d
aortadissektion arftlighet
john cleese quotes

Etiska perspektiv i läroböcker - CORE

Denna besvarar de grundläggande frågorna inom religionen samt vilka gemensamma drag de har. Etik och moral/ Humanismen. Den första sidan går igenom Humanismen och den sista går igenom vad en god människa är. Läs den första och den sista sidan. Etik.

Österländska religioner - Pedagogisk planering i Skolbanken

Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera kring etiska och moraliska utmaningar i din vardag. Etik och moral handlar om hur vi behandlar varandra, samt om lagar och regler. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9 Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen. Framförallt behandlas etik och moral inom religionskunskapen. På det vis etik och moral framställs inom religionskunskapen kan dock skifta.

Föreläsningen h Begreppen etik (fr. grekiskans ethos = sed) och moral (av latinets moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om hur vi behandlar varandra, samt om lagar och regler. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9 - Etik- Teori om varför vi gör som vi gör? - Moral- beteendet.