Från: Kulturförvaltningen Kulturkansli - Malmö stad

7587

Sameskolstyrelsen – Wikipedia

Saco-S genom kontaktförbundet. Lärarnas Riksförbund. Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO).

  1. Trinnfri atkomst
  2. Västra frölunda facklitteratur
  3. Dalarnas försäkring borlänge
  4. Remiss neurologisk rehabilitering

Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna, som totalt har cirka 180 elever. Sameskolorna ska bidra till att bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen. Stora brister hos Sameskolstyrelsen Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sameskolstyrelsen ska, i årsredovisningen, redovisa åtgärder med anledning av de brister som Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen påtalat i sina rapporter till Sameskolstyrelsen. Myndigheten ska i årsredovisningen även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll. Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har synpunkter på hur Sameskolstyrelsen lyckats uppfylla målen. – Vissa uppgifter har man inte genomfört på ett antal år och andra uppgifter som man genomför skulle man kunna genomföra på ett bättre och mer effektivt sätt tror vi, säger Jens Pettersson, projektledare Riksrevisionen. Riksrevisionen fastslog ”Sameskolstyrelsens verksamhet är inte ändamålsenlig”, Sameskolstyrelsen har svårt att leva upp till grundkrav”, Sameskolstyrelsen når inte alla sina mål”, ”bristerna är så omfattande att samiska elever i sameskolan riskerar att inte få tillräckligt bra förutsättningar för att nå utbildningens mål”, ”samiska elever utanför sameskolan inte Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet.

Ökad kompetens om neuropsykiatriska - Regeringen

The Parliamentary Ombudsman (Justitieombudsmannen). The Canada-European Union (EU) Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is a progressive trade agreement that upholds and promotes the values that Canada shares with the EU. Sameskolstyrelsen är en av de skolmyndigheter som nu ska granskas av Riksrevisionen, som har som central uppgift att granska effektiviteten i statlig verksamhet. Riksrevisionen har i tre år granskat sameskolstyrelsen, och något som är återkommande varje år är brister i den interna styrningen.

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen – Wikipedia

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Enligt Riksrevisionen når inte Sameskolstyrelsen sina myndighetsmål och ger inte de flesta av de samiska barnen den samiskautbildning de har rätt till. Sameskolstyrelsens avgående ordförande Börje Riksrevisionen har synpunkter på hur Sameskolstyrelsen lyckats uppfylla målen.

3 Socialstyrelsen. 4 Myndigheten för delaktighet 9 Sameskolstyrelsen. 10 Universitetskanslersämbetet. 11 Uppsala  2 Riksrevisionen. 3 Svea hovrätt. 4 Hovrätt över Skåriè och Blekinge 28 Sameskolstyrelsen.
Is idemia a good company

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Sök. Kontakt; För media; Karriär; In English 2018-04-18 2017-06-16 Syftet med granskningen har varit att bedöma i vilken utsträckning Sameskolstyrelsen genomför sina uppdrag och når sina mål, och hur myndigheten arbetar med att utveckla och bevara det samiska I sin granskning av Sameskolstyrelsen har Riksrevisionen bjudit in samiska organisationer till samråd. RIKSREVISIONEN Besök: S:t ‪Eriksgatan 117 Post: Box 6181, 102 33 Stockholm E-post: registrator@riksrevisionen.se Tel: 08-5171 40 00 FÖLJ OSS Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss i sociala medier via Twitter och LinkedIn.

Sorsele kommun.
Consumer affairs complaint

henrik ågren tyresö
sjukpension förmåner
leasingbil privat mercedes
vastrum
du är den som får mig hoppas
autodock vina download

Stora brister hos Sameskolstyrelsen – Affärsliv

Yes. Yes. 15 dec 2020 Av underlaget från Riksrevisionen framgår att enbart ett fåtal kommuner fattat beslut inom de områden som granskas. Tillsynen har därför  Riksrevisionen (National Audit Bureau). 123. Sameskolstyrelsen och sameskolor (Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools). 130. Sjöfartsverket  Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan.

Svårt hålla liv i samiska kulturen – Skolledarna

Och som Sameradion & SVT Sápmi rapporterade om i juni rekommenderar Riksrevisionen att regeringen överväger att föreslå riksdagen att föra över Sameskolstyrelsen uppgifter till Sametinget. Riksrevisionen utgår från att Sameskolstyrelsen som huvudman har ansvar för att personal i förskolorna och skolorna ska ges möjlighet till kompetensutveckling. 59 Riksrevisionen anser att kompetensutvecklingsinsatserna bör utgå från de prioriterade utvecklingsområden som identifierats i … Sameskolstyrelsen ska senast den 6 juli och den 7 december 2020 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten till regeringen I detta arbete ska hänsyn tas till de brister Riksrevisionen påtalat i sin granskningsrapport Samisk utbildning Granskning av Sameskolstyrelsen. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen (SAMS). I granskningen har bland annat ingått att undersöka om Sameskolstyrelsen når de mål som myndigheten har och om regeringens styrning av SAMS skapar goda förutsättningar för myndighetens arbete. 2017-06-20 Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen.

Riksrevisionen rekommenderar även Sameskolstyrelsen att förbättra sin kvalitetssäkring av Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet. Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige och har i uppgift att samebarn får tillgång till utbildning enligt skollagen. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med hänsyn till samiska språk och samisk kultur. Riksrevisionen har i rekommendationen om ett införlivande av Sameskolstyrelsen i Sametinget utgått från riksdagens mål och intentioner kring samiskt inflytande samt regeringens förutsättningar att ta ansvar för statens verksamhet – två ambitioner som i viss mån utgör en målkonflikt. Riksrevisionen utgår från att Sameskolstyrelsen som huvudman har ansvar för att personal i förskolorna och skolorna ska ges möjlighet till kompetensutveckling. 59 Riksrevisionen anser att kompetensutvecklingsinsatserna bör utgå från de prioriterade utvecklingsområden som identifierats i kvalitetsarbetet.