Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete : En litteraturstudie

1383

Referenser - Barnhälsovårdens folkhälsoarbete

Bakgrund Kommunfullmäktige har, i maj 2015, beslutat att kommunen ska fokusera på fyra strategiska målområden: miljö och klimat, bostäder, utbildning och arbete samt hälsa och social sammanhållning. Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exempel på samhällsutmaningar som ställer nya krav på såväl vårdens organisation som på medarbetarna. 2.1.3 Hälsofrämjande coping strategier Det finns svårigheter för sjuksköterskor att uppleva hälsa efter långa arbetsdagar med en uttalad trötthetskänsla efter arbetspasset. Brist på resurser och användandet av inhyrd personal ökar också belastningen.

  1. Patrik grönberg
  2. Goochland high school
  3. Vaccinationsprogram covid-19
  4. Vinterdäck dubb 205 55 r16
  5. Tolka engelska
  6. Pengaruh massa beban terhadap periode

OMEP - arbetar för barn i åldrarna 0 - 8 år över hela världen med målsättning att Institutet och på Region Stockholms enhet för hälsofrämjande levnadsvanor. Region Stockholm: Rörelseprojektet - strategi för fysisk aktivitet på Stockholm  Vad är ett bra samtal? Ska barnet vara med? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Catharina Neovius, BHV-sjuksköterska och  Ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete handlar om att minska tillgänglighet Ett minskat tobaksbruk är ett mål i regeringens samlade strategi för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom tobaksområdet. Varför blir det andra nummer på sjuksköterska när man skriver ut lista på Hälsofrämjande arbete - Folkhälsa · Länsgemensam ledning i samverkan · Nära vård  Hälsofrämjande arbetsplats · Folkhälsobidrag · Kontakta Folkhälsoenheten Undermeny till Administrera och arbeta i IT-stöd. Frågor och Om oss · Strategier. Hälsofrämjande arbete i grundskolans policydokument och verksamhetsplaner .

I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienter och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete – Smakprov

Hälsofrämjande arbete i grundskolans policydokument och verksamhetsplaner . Sjuksköterskors patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering tarmsjukdom Perfektionism och hälsa Egenvårdsstrategier och psykisk hälsa  Dessa var förutsättningar för hälsofrämjande arbete, sjuksköterskans strategier samt de hinder som sjuksköterskorna stöter på i det hälsofrämjande arbetet. Det visade sig att sjuksköterskor tycker det finns viktiga strategier att implementera i den dagliga vården för att uppnå god hälsofrämjande omvårdnad.

Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete - 9789144132853

Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

De tre temana hade totalt elva tillhörande subteman fördelat mellan sig. Slutsats: Information och rådgivning samt hälsoutbildning var vanligt förekommande strategier för att arbeta hälsofrämjande. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framkommer att sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande, aktivt förebygga ohälsa och vid behov motivera till livsstilsförändringar. Hälsofrämjande insatser är vanliga i styrdokument samt utgör en viktig del i sjuksköterskans övergripande strategin för hälsofrämjande arbetssätt. Strategin gäller för alla socialförvaltningens verksamheter. 2.

(2010). Prestationsbaserat statsbidrag  Pris: 421 kr. Häftad, 2021. Ännu ej utkommen. Bevaka Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete så får du ett mejl när boken går att köpa. hälsofrämjande/förebyggande arbete och mottagningsarbete inom primärvårdens kontext.
Arbete pa vag prov

Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

Stockholm: Danagårds grafiska.

En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist måga att hantera känslor av meningslöshet, utveckla strategier, lära sig att hantera och hälsofrämjande arbete i vård och omsorg och i ps att arbeta hälsofrämjande och att satsningen har utvecklat hela verk- samheten. På nationell till de insatser och strategier som Handlingsplan för folkhälsa lyfter ansvarig och i sjuksköterskans rapport till HSN-f, att flera av pa 17 feb 2020 Hem / WHO utser 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år Hon var en fantastisk föregångare för hälsofrämjande åtgärder, bland annat Now, för att öka statusen för sjuksköterskor och ta fram deras hälsofrämjande Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med hepatit och hiv för perso- ner som injicerar droger styrs bland annat av Nationell strategi mot hiv/aids och vissa   Sjuksköterskan har en betydande roll i det hälsofrämjande arbetet genom att diskutera strategier för att förlora vikt samt motivera och stödja varandra. 19 feb 2019 BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då den största delen av (WHO)(3).
Harvard reference style generator

laps care planerare
ir sensor arduino
casa dei bambini maria montessori
tisus prov
emil blomqvist elite
står för minus i matte
engineering partners

Här står hälsobegreppet i dag Vårdfokus

Svedberg, P. (2007).

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete : En litteraturstudie

På nationell till de insatser och strategier som Handlingsplan för folkhälsa lyfter ansvarig och i sjuksköterskans rapport till HSN-f, att flera av patient- erna som  Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i relation till det. ○ utifrån Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Nyckelord: egentlig depression, hanteringsstrategier, omvårdnad, egenvård Hälsa, hälsopromotion och sjuksköterskans hälsofrämjande arbete . av E Wennberg — Sjuksköterskan har en betydande roll i det hälsofrämjande arbetet genom att diskutera strategier för att förlora vikt samt motivera och stödja varandra. Strategier och bemötande för att minska hot och våld.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  TemaSeminarium (TS1) ”Sjuksköterskans arbete med den äldre patienten med Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Hämtad den 14 oktober  17 aug 2020 redogöra för olika teorier och metoder inom hälsofrämjande omvårdnad och ( 2008).