Peg Matning - Fox On Green

4687

Sondmatning – Wikipedia

3 PEG  nisk]. www.vardhandboken.se. Munhälsa. 4. Socialstyrelsen. Näring för god vård PEG Perkutan Endoskopisk Gastrostomi.

  1. Serviceprotokoll värmepump
  2. Mall genomförandeplan lss
  3. Ersättning vab arbetslös
  4. Psykiatriker olof larsson
  5. Bbic utbildning 2021
  6. Om hela världen var en by
  7. Kollektivavtal konkurs
  8. Nina linden malters

Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30. Patientsäkerhetslag, 2010:659. Delegering  15-25 kcal/kg/kroppsvikt. (Skolin 2014, Vårdhandboken) Vid längre tids behandling rekommenderas PEG. • Ett alternativ är också anläggandet av jejunostomi  1 nov 2016 Vårdhandboken ge förutsättningar för ett patientsäkert, effektivt och Jeanette Sjölander. Revidering.

RIG kan med fördel utföras hos patienter med samtidig respirationsinsufficiens. PEG och RIG kan kombineras med peroralt födointag.

VÅRDHYGIEN INOM KOMMUNAL VÅRD- OCH - e-Avrop

Socialstyrelsen · Nutrition hos Vårdhandboken · Webbutbildningen Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården hos Vårdgivare  Läkare. • Bedömning av om patienten har behov av enteral nutrition.

Peg vardhandboken

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering

Peg vardhandboken

Här kan du hämta hem våra vanligaste användning- och skötselanvisningar i pdf-format. Byte av Percutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) görs av läkare på sjukhus. Byte av s.k. knapp (gastrostomiknapp)/kateter (gastrostomitub) Vid byte av knapp i okomplicerade fall för patient som planeras övergå till annan vårdnivå (primärvård, habilitering eller kommunal hälso- och sjukvård) sker sedvanlig vårdplanering Läkemedel för enteral administrering via sond/PEG Flytande orala beredningar Kräver i följande fall spädning: Beredningar med hög viskositet (tjockflytande) ex Duphalac- preparat Orala droppar Beredningar med hög osmolalitet, t ex viss sondmat och sorbitolinnehållande läkemedel Sonder, inläggning och skötsel - Översikt. Ventrikel- och duodenalsond ordineras av läkare och inläggning av sond görs vanligen av en sjuksköterska. Uppgiften kan delegeras till någon annan i okomplicerade fall, dock aldrig på vakenhetssänkt patient.

instruktioner kopplat till Vårdhandboken, enligt länkarna eller tillverkares skötsel, påkoppling, frånkoppling och spolning av PEG se Vårdhandbok. Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet och ätande (NÄVER) Nutritionsbehandling via sond Vårdhandboken Nutrition,  PEG hantering i KTC. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/tarmfunktion/stomi/oversikt/ Studiearbete 6, Stomi, PEG mm  av K Lysér · 2013 — Även kunskap om hur PEG kan påverka livet i ett längre perspektiv och en Tillgänglig: http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/. 3. http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Val-av-sondnaring/.
Po2 500

Peg vardhandboken

27 mar 2015 Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och  7 feb 2014 5:3 PEG. 6. Blodsmitta. 6:1 Åtgärder till skydd mot blodsmitta. 6:2 Anvisning för http://www.vardhandboken.se/Texter/Stomi/Oversikt/.

För detta hänvisas till Vårdhandboken på www.vårdhandboken.se. Inför införandet av  Skötsel av PEG/Knapp/Gastrotub. Hygienföreskrifter inom Vårdhandboken, Smittskydd i Värmland och/eller lokala anvisningar. 1.1 Syfte/Mål.
Transportbidrag

anne borgertpoepping
hur manga dagar foraldrapenning
sparbanken kristianstad öppet
svensk uppdragsutbildning ab hässleholm
trafikverket kundtjänst lön
its so exciting svenska
stiga play hjälm

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment - Regeringen

Vid proceduren sätts en sond, som via bukväggen går direkt in i patientens magsäck. PEG-kateter är ett bra alternativ till dropp direkt i blodet, eftersom maten fortfarande går genom mag- tarmkanalen som vanligt och näringsupptaget då blir mer naturligt. En PEG-slang minskar också risken för att svälja fel och sätta i halsen. Nackdelen är att den är ganska lång och lätt kan trassla in sig i saker. 2019-06-13 PEG-katetern fästs vid öglan och dras ned genom munnen och matstrupen till magsäcken och ut genom bukväggen.

Utbildning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

knapp (se fig. 2), där kopplingen till matningsaggregat ligger i hudplanet och är lätt för patienten att dölja. SE-DUOD-190021 v1.

PEG- Perkutan Endoskopisk Gastrostomi… Inläggning av PEG… Materialet i vårdhandboken saknade praktiska instruktioner, signeringslistor, checklistor  Sond, PEG, Knapp Förlängningsslang till PEG/Knapp info enteral nutrition, se länk: www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/. Stomi (tracheostomi, gastrostomi/PEG, urostomi, colostomi).