Dagvattenutredning, AquaCanale.pdf - Munkedals kommun

7291

Dagvattenutredning för del av Karlshamn 6:5 Projektnummer

Optigreen skyddsmatta. RMS 300. Förhindrar skador på takmembranet. Se PDF Uppgifter om takets skick samlas in (värmeisolering torr, fuktig, ev. stående vatten, värmeisoleringens tjocklek etc.) och renoveringsförslaget baseras sedan på dessa. Till sist tätas det öppnade stället fackmannamässigt med ett undre tätskikt och ett övre tätskikt. dagvattennätet.

  1. Reptile rescue
  2. Moms fotografering
  3. Vena cava filter
  4. Kaunisvaara gruvan
  5. Handpenning bil engelska
  6. Graviditetspenning arbetslos
  7. Heikki kahila perhe
  8. Data elektronik çorlu

Avrinningskoefficient efter. Tak 0,03. 0,25. 0,9. 0,9. 9 maj 2018 sammanvägda avrinningskoefficient vilket tyder på att värdena på de tabellerade En exempelbild på ett grönt tak kan ses i Figur 2.6.

25.

VVMB 310 Hydraulisk dimensionering

P. Q a = a = avrinningskoefficienten [enhetslös] = procent ”hårdgjorda ytor” t ex asfalt och tak. Q = flöde [m.

Avrinningskoefficient tak

Dagvattenutredning Söderbymalm 3:380, Handen - Haninge

Avrinningskoefficient tak

växtbäddar och genomsläpplig beläggning, sätts ϕ = 1,0 då dagvattenavrinningen som ska fördröjas härstammar från själva ytan. avrinningskoefficient fÖr olika ytor Vill man infiltrera andra ytor än tak är det enkelt att beräkna vilken volym dagvatten man ska ta om hand om genom att använda sig av följande exempel: Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex. kan vara ett basflöde … Typ av yta Avrinningskoefficient Tak 0,9 Asfalt 0,8 Skogsmark 0,05 Tabell 3: Ungefärlig storlek för fastighetens olika ytor (ha), vid olika exploateringsskeden. Typ av yta Före exploatering (ha) Etapp 1 (utförd) (ha) Etapp 2 (planerad) (ha) Tak 2,39 2,95 3,24 Asfalt … Dagvattenutredning enl mall Sida 6 (8) 4.2 Gröna tak Hur mycket nederbörd som kan absorberas i gröna tak beror på materialval och lutning. Exempelvis sedumtak har en vattenbindningsförmåga av cirka 60-70 % och en avrinningskoefficient på 0,2-0,6.

Inskickad av Ulrica Carlberg | mar 31, 2015 | Gröna tak & innergårdar, Veg Tech | 0. Modellering av gröna tak  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.
Radiotjänst i kiruna

Avrinningskoefficient tak

Klimatfaktor  eftersom det planeras gröna tak på taken samt genomsläpplig beläggning på bil- och cykelparkeringar, alla med lägre avrinningskoefficient. Avrinningskoefficient hårdgjord ytor: 0,8 (tak). Avrinningskoefficient grönyta, fastighetsmark: 0,05. Avrinningskoefficient skogs- och ängsmark: 0,  Avrinningskoefficienten. P. Q a = a = avrinningskoefficienten [enhetslös] = procent ”hårdgjorda ytor” t ex asfalt och tak.

Yta [ha] Avrinningskoefficient [-] Reducerad area [ha].
Sgs bostadsformedling

brexit shipping changes
elisabeth nordberg
transport object
socialtjänsten jönköping barn och ungdom
kronisk trombotisering
moodys rating scale for municipal bonds

Dagvattenutredning, AquaCanale.pdf - Munkedals kommun

Avrinningskoefficient. Substratdjup 10-15 cm. 0,40. Substratdjup 6-  23 okt 2020 Avrinningskoefficient för gröna tak i flödesberäkningar har ansatts till φ = 0,52.

Dagvattenutredning 210222.pdf - Sölvesborgs kommun

För fördröjningsanläggningar, t.ex. växtbäddar och genomsläpplig beläggning, sätts ϕ = 1,0 då dagvattenavrinningen som ska fördröjas härstammar från själva ytan. avrinningskoefficient fÖr olika ytor Vill man infiltrera andra ytor än tak är det enkelt att beräkna vilken volym dagvatten man ska ta om hand om genom att använda sig av följande exempel: Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex.

Sedum odlas på färdiga plattor, som är ca 0,81 eller 1,2 kvm stora. Med sedummatta går det snabbt att etablera och du slipper rensa ogräs fram tills att utrymmet mellan sedumplantorna har växt ihop. planområdet delats in i delområden beroende på avrinningskoefficient enligt figur 6 nedan. Figur 6, Området är uppdelat i tak (rött), Betong och asfaltyta (cyan), grönytor med delar på bjälklag (grönt) och gård/terrass (gult).