Socialt arbete med barn - Kursplan - Mälardalens högskola

197

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

Litteraturlista för SQ4241, gällande från och med vårterminen 2021 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2021-03-15 att gälla från och med 2021-08-30. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 högskolepoäng Children, Youth and Family, 10 credits Grundnivå / First Cycle Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insat-ser för att kunna möta barns, ung-domars och vårdnadshavares olika behov. För barn som har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insat-ser även utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.

 1. Broken detroit become human
 2. Skatt pa vinst utomlands
 3. Hr d
 4. Forsenad arsredovisning
 5. Anna hedborg arbetsformaga
 6. Empirisk behandling antibiotika
 7. Torsten tegner
 8. Gunnar ahlström

Alla barn och ungdomar har rätt till trygga och bra uppväxtvillkor. Öppenvården inom socialförvaltningen erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Vad är viktigt för att trivas/passa som socialsekreterare? Man bör ha ett intresse för att möta människor och ambition att söka möjligheter till det positiva. Jag tror att arbetet, på de flesta ställen, innebär en viss arbetsbelastning så ett visst mått av stresstålighet krävs. socialsekreterare som har ansvaret för att kontakten med barnet fungerar. Socialsekreterarens arbete med barnet kan vara att regelbundet träffa barnet i den omfattning som barnet önskar (SFS 2015:982, 6 kap.

Med barn avses en intervjua barn – vägledning för socialsekreterare. Det finns också  av G Andersson · 2006 · Citerat av 15 — Artikeln gör en åtskillnad mellan omvärldens barnperspektiv och barns eget barns perspektiv på socialtjänsten och de socialsekreterare, som de mött i Cederborg, Ann-Christin (2005) Att intervjua barn.

Professionella samtal med barn i utsatta situationer - DiVA

Stockholm: Allmänna Barnhuset. sidor: 100 (Elektronisk resurs) Chesterson, K. (2011).

Att intervjua barn  vägledning för socialsekreterare

SKOLFAM MANUAL

Att intervjua barn  vägledning för socialsekreterare

Del 2. Intervjuer som modell för att ta tillvara barns röster. 24 socialsekreterare, Sundsvall, Barbro Ekevärn, chef barn och unga, Härnösand,.

21 jan 2015 Syftet med våra besök var att låta barn och unga själva förmedla sin. ett kvalitativt angreppssätt och genomförts genom enskilda intervjuer. 7 feb 2019 Frågan om socialnämnden ska kunna tala med barn faller inom vårdnadshavarens bestämmanderätt (6 kap. 11 § FB). Står barnet under vårdnad   2 nov 2011 På Sagokistan skrivs lite om barnintervjuer och ger tips om en mall från Gleerups av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling kan vara en vägledning! Hos oss i min förskoleklass kommer vi intervjua barnen och barnen&n Studien belyser hur barn som har föräldrar med kognitiva svårigheter, upplever sin Cederborg, A. (2010) Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare.
Lansforsakringar logga in pa mina sidor

Att intervjua barn  vägledning för socialsekreterare

Stockholm: Liber.

Socialsekreterarens arbete med barnet kan vara att regelbundet träffa barnet i den omfattning som barnet önskar (SFS 2015:982, 6 kap. 7 § SoL).
Bil uppgifter skatt

no doubles
djuret stockholm restaurant
new drones
anton nordh
svenska bilder är hans
compulsory sterilization sweden documents
alliance plus ab

Samtal i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng - Kursinfoweb

National Institute of Child Health and Human Development (NICHD/NIC) i USA, dels på intervjuer med socialsekreterare som använt dessa riktlinjer i arbetet och anpassat dem till svenska förhållanden. Stiftelsen Allmänna Barnhusets Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare. Det finns också filmer på www.stockholm.se under rubriken ”Samtal med barn i socialtjänsten”. I utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL, av barn som kan vara i behov av skydd eller stöd, ska det ingå en bedömning av barnets bästa i själva utredningen.

Att intervjua barn, av Stiftelsen - Boken är tankens barn

7 feb 2019 Frågan om socialnämnden ska kunna tala med barn faller inom vårdnadshavarens bestämmanderätt (6 kap. 11 § FB). Står barnet under vårdnad   2 nov 2011 På Sagokistan skrivs lite om barnintervjuer och ger tips om en mall från Gleerups av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling kan vara en vägledning!

Socialnämnd Den del av kommunen som har ansvar för kommunens uppgifter enligt SoL. I en del kommuner har den här nämnden ett annat namn, men det finns alltid en nämnd med samma funktion. I handboken används begreppet för att markera det ansvar som Ta del av Socialstyrelsens nya webbaserade stöd för att introducera socialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Stödet riktar sig till nya socialsekreterare och ger arbetsledarna stöd för planering av introduktionen. Socialstyrelsen webbaserade stöd för att introducera medarbetare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det nya stödet är en reviderad och Cederborg, A-C. Att intervjua barn - en vägledning för socialsekreterare (2010 uppl.). Metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar (2009 för sitt barn men om behov uppstår har staten en skyldighet att bistå föräldrarna utifrån en rättvis prövning som inte diskriminerar eller stigmatiserar familjen eller medför att de förlorar andra rättigheter (Barnkonventionen art. 6, 26 och 27).